Pitkäaikainen yrityslaina – yrityslainaa pitkällä maksuajalla

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Pitkäaikainen yrityslaina – yrityslainaa pitkällä maksuajalla

Kun yritys miettii rahoituksen hankkimista ja mahdollista yrityslainan ottamista yritykselle, herää usein kysymys ottaako lyhytaikainen vai pitkäaikainen yrityslaina. Se, kumpi on yritykselle parempi ratkaisu, riippuu aina yrityksestä sekä rahoituskohteesta. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä tarkoitetaan pitkäaikaisella yrityslainalla, milloin se on yritykselle hyvä vaihtoehto ja millä tavoin hakea yritykselle pitkäaikaista yrityslainaa.

Mikä on pitkäaikainen laina?

Pitkäaikaisella yrityslainalla tarkoitetaan useamman vuoden takaisinmaksuajalla olevaa yrityslainaa. Lyhytaikaisilla yrityslainoilla sen sijaan tarkoitetaan 1-18 kuukauden pituisia lainoja. Pidempiaikainen yrityslaina soveltuu erinomaisesti, kun yrityksellä on pidempiaikaisempi rahoitustarve, kuten pitkä rakennushanke tai esimerkiksi muu pidempiaikainen projekti tai käyttötarve.

CrediNord tukee suomalaisten yritysten kasvua

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. CrediNord on perustettu erityisesti yrittäjien tarpeita ajatellen. Lainaprosessi on helppo ja ketterä ja asiakkaalle tarjotaan aina henkilökohtaista palvelua. Tällä tavoin CrediNord pystyy tarjoamaan kotimaisille pk-yrityksille erinomaisen nopean ja helpon väylän kilpailuttaa jopa 15 eri lainanantajan yrityslainavaihtoehdot.

Yhä useampi kotimainen yritys valitseekin juuri CrediNordin yrityslainojen kilpailutukseen, edellä mainittujen syiden vuoksi. Kehitämme myös jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme taata yrityksille yhä parempia rahoitusratkaisuja.

Pitkäaikainen yrityslaina 10 000 000 euroon asti

CrediNord palvelee yrityksiä niiden koosta tai toimialasta riippumatta. Olipa yrityksesi lainatarve pidempi- tai lyhyempiaikainen CrediNordin kautta löydät yrityksellesi sopivan rahoitusratkaisun. CrediNord tarjoaa yritysrahoitusta jopa 10 000 000 euroon asti ja 1-48 kuukauden takaisinmaksuajoilla. CrediNordin kumppanit tarjoavat myös vakuudetonta yrityslainaa. Tämä tarkoittaa, että yritykseltä ei vaadita lainalle reaalivakuuksia, vaan laina perustuu henkilötakaukseen.

Lainan hakeminen on helppoa ja se tapahtuu täyttämällä lainahakemus kotisivuillamme. Yritys saa ensimmäiset lainatarjoukset arkisin usein tunnin sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, voi se allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Allekirjoituksen ja pankkitilin vahvistamisen jälkeen rahat siirtyvät välittömästi yrityksen tilille. Parhaimmillaan laina on yrityksen käytössä jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Pitkäaikaisen lainan edut

Pidempiaikaisessa yrityslainassa on tiettyjä etuja lyhyempiaikaiseen yrityslainaan nähden. Merkittävin etu luonnollisesti on, että laina on yrityksen käytössä pidempään. Tällä tavoin sitä voidaan käyttää tiettyihin kohteisiin, joihin lyhyempiaikainen laina ei sovi. Kuten pidemmät projektit, joissa rahoitusta tarvitsee olla käytössä pidemmällä säteellä.

”yritykselle voi olla edulliseksi pienemmät kuukausilyhennykset, jotka eivät rasita yrityksen taloutta kuukausitasolla yhtä rankasti kuin suuremmat lyhennyserät.”

Koska laina on pidempiaikainen, jakaantuvat lainan takaisinmaksuerät myös pidemmälle ajalle. Tällä tavoin kuukausittain tehtävä lyhennys on keskimäärin matalampi, verrattuna lyhyempiaikaiseen lainaan, jossa laina maksetaan takaisin esimerkiksi 6 tai 12 kuukaudessa. Vaikka pidempiaikainen laina voi olla kustannuksiltaan hintavampaa, yritykselle voi olla edulliseksi pienemmät kuukausilyhennykset, jotka eivät rasita yrityksen taloutta kuukausitasolla yhtä rankasti kuin suuremmat lyhennyserät.

Mihin yrityslainaa pitkällä maksuajalla käytetään

Seuraavaksi käymme läpi yritysten tyypillisiä rahoitustarpeita, joihin erityisesti pitkäaikainen yrityslaina sopii erinomaisesti.

Olet perustanut uuden yrityksen ja tarvitset pitkäaikaisen lainan

Yrityksen ollessa alkuvaiheessaan on sen tarve rahoitukselle tyypillisesti kova. Tämän moni yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta, jotta toiminnan alkuvaiheessa kulut ja investoinnit saadaan rahoitettua. Alkuvaiheessa olevan yrityksen haasteena on myöskin se, että sillä ei useinkaan ole vielä merkittävää tulovirtaa asiakkailta. Tämän vuoksi se ei pysty rahoittamaan toimintaansa vielä tulorahoituksella. Kuluja alkuvaiheessa olevalla yrityksellä kuitenkin usein riittää loputtomiin. Laitteita, markkinointia, kirjanpitäjä, asiakashallintajärjestelmä, jne. Kuluja siis riittää. Pitkäaikainen yrityslaina onkin alkuvaiheessa olevalle yritykselle oiva apu yritystoiminnan pyörittämisen tueksi.

Olet kiinnostunut laajentamaan liiketoimintaasi ja tarvitset lainaa pitkäaikaisten projektien rahoittamiseen

Yleinen tarve pidempiaikaiselle rahoitukselle on liiketoiminnan laajentaminen ja siihen liittyvien pidempiaikaisten projektien rahoittaminen. Kun on kyse liiketoiminnan laajentamisesta, voidaan sillä tarkoittaa hyvin erilaisia asioita riippuen yrityksestä. Laajennus voi olla esimerkiksi uusien toimitilojen hankkimista, uusien työntekijöiden palkkaamista tai uusien koneiden ja laitteiden hankkimista. Laajentuminen vaatii yritykseltä yleensä huomattavia määriä pääomaa.

Erityisesti, kun kyse on uuden toimitilan tai uusien koneiden hankkimisesta, ei yritykseltä useinkaan löydy siihen rahaa omasta takaa riittävästi. Tällöin erinomaisena ratkaisuna toimii pidempiaikainen yrityslaina, jolla yritys pystyy varmistamaan, että laajennus saadaan hoidettua maaliin.

Haluat investoida uusiin laitteisiin ja tarvitset siihen rahaa

Olipa kyse sitten nykyisen laitekannan päivittämisestä, taikka uusien laitteiden hankkimisesta, on se yritykselle aina merkittävä kuluerä. Investoiminen konekantaan on yritykselle kuitenkin pääsääntöisesti kannattavaa. Uudemmat koneet ovat tuottavampia, energiatehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä. Esimerkiksi nämä ovat etuja, joita uudemmat koneet tuovat mukanaan yritykselle. Varsinkin valmistavalle yritykselle uudet koneet ovat jatkuva investointikohde, jonka vuoksi ne vaativat yritykseltä pääomaa. Apuna uusien laitteiden hankintaan toimii hyvin pitkäaikainen yrityslaina.

”Varsinkin valmistavalle yritykselle uudet koneet ovat jatkuva investointikohde, jonka vuoksi ne vaativat yritykseltä pääomaa. Apuna uusien laitteiden hankintaan toimii hyvin pitkäaikainen yrityslaina.”

Haluat laajentaa uuteen liiketoimintaan ja sinun on katettava tästä aiheutuvat kulut

Yrityksen laajentuminen voi tapahtua myös uuden liiketoiminnan kautta. Yritys saattaa tunnistaa, että sillä olisi potentiaalia onnistua myös yritykselle uudessa liiketoiminnassa. Kyse saattaa olla esimerkiksi lähellä yrityksen nykyistä liiketoimintaa olevasta toiminnasta, jolloin yrityksellä on mahdollisesti etua yhtiön nykyisestä liiketoiminnasta. Usein yritys tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös nykyisten asiakkaidensa kautta. Yritys voi huomata, että asiakkaat ovat kiinnostuneita tietystä palvelusta tai tuotteesta, jota yrityksellä ei kuitenkaan ole tarjota.  

Näin helposti haet joustavan yrityslainan pitkällä maksuajalla

CrediNordin kautta yrityslainan hakeminen on äärimmäisen helppoa ja nopeaa. Lainan hakeminen tapahtuu hakemuksen täyttämisellä osoitteessa credinord.com. Hakemukseen täytetään perustiedot yrityksestä ja takaajasta, lainan määrä ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Vastaanotettuamme lainahakemuksen viemme lainapyynnön eteenpäin yhteistyötä kanssamme tekeville lainanantajille. Lainanantajat tekevät kokonaisvaltaisen arvion sekä yrityksestä että takaajasta. Lainanantajatahot arvioivat, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla.

Yritys saa vastauksena yhden tai useampia lainatarjouksia, josta selviää paljonko lainaa voidaan yritykselle myöntää ja minkälaisella hinnoittelulla, sekä lainan yleiset ehdot. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, tapahtuu lainan allekirjoittaminen sähköisesti. Kun lainasopimus on allekirjoitettu ja pankkitilin vahvistaminen suoritettu, siirretään rahat välittömästi yritykselle. Tyypillisesti rahat ovat yrityksen tilillä seuraavana pankkipäivänä.

Lainan minimiehdot

Tiettyjä minimikriteerejä yrityksen on kuitenkin täytettävä, jotta sille voidaan myöntää lainaa. CrediNordin kumppanien yrityslainan myöntämisen kriteerit yritykselle ovat seuraavat:

  • Yritys on kaupparekisterissä
  • Yritys on luottokelpoinen
  • Lainaa hakevalla on nimenkirjoitusoikeus

Hae yrityslainaa nyt

Täytä lainahakemus CrediNordin sivuilla ja saat ensimmäiset lainatarjoukset jopa tunnin sisällä. Rahat yrityksen tilille voit saada jo seuraavaan päivään mennessä. Kauttamme voit löytää edullista rahoitusta pk-yrityksille, kuten yrittäjälainaa.

Pitkä vai lyhyt yrityslaina? Kumpi sopii minulle paremmin?

Yritykset kohtaavat erilaisia rahoitustarpeita. Joihinkin tilanteisiin sopii paremmin pidempiaikainen ja joihinkin lyhyempiaikainen yrityslaina. Tyypillisiä tilanteita lyhyempiaikaiselle yrityslainalle ovat mm. kausivaihtelut, varaston täydennykset ja käyttöpääoman vahvistaminen. Näissä tilanteissa yrityksen rahoitustarve on tyypillisesti ainoastaan muutamista kuukausista vuoteen. Tällöin erinomainen ratkaisu on lyhytaikainen yrityslaina. Sen sijaan, jos kysymys on pidempiaikaisesta rahoitustarpeesta, kuten yrityksen laajentaminen tai uusien toimitilojen hankinta, tällöin yrityksen lainatarve on useita vuosia. Näihin tilanteeseen yritykselle sopii paremmin pitkäaikainen yrityslainan.

Mihin yritykseni voi käyttää lainan?

CrediNordin kumppanien tarjoamaa yritysrahoitusta voi käyttää kaikkiin yrityksen liiketoimintaan liittyviin rahoitustarpeisiin. Asiakkaidemme yleisiä kohteita yrityslainalle ovat mm. varaston täydennys, toiminnan sesonkivaihteluiden tasaaminen, käyttöpääoman vajaus, sekä laitteiden ja koneiden hankinta. Olipa yrityksesi käyttökohde rahoitukselle mikä hyvänsä, yritämme CrediNordilla löytää siihen yritykselle mahdollisimman toimivan rahoitusratkaisun.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.