Mitä tarkoittaa Open Banking?

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Mitä tarkoittaa Open Banking?

Open Banking tarkoittaa avoimien rajapintojen kautta jaettuja tilitietoja kolmansille osapuolille tilinhaltijan suostumuksena. Open Banking:ia voidaan luonnehtia rahoitusteknologiaksi, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden hallita omia tilitietojaan sen sijaan, että ne olisivat puhtaasti pankin omistuksessa.

Mitä tarkoittaa Open Banking?

Open Banking tarkoittaa tapaa, jossa kuluttajalla on mahdollisuus antaa kolmannelle osapuolelle lupa tarkastella omia tilitietojaan tai esimerkiksi valtuuttaa toisen toimijan tekemään maksu tililtään. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla esimerkiksi toisia rahoituslaitoksia tai maksupalveluntarjoajia. Koska Open Banking mahdollistaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden tilinhaltijan dataan, voidaan tilinhaltijalle tarjota paremmin räätälöityjä ja uudenlaisia tuotteita. Tässä artikkelissa käymmekin läpi mitä Open Banking tarkoittaa, kuinka yrityksen voivat siitä hyötyä ja onko sen käyttäminen turvallista?

Kenellä on pääsy tilitietoihin?

”Pääsy tilinhaltijan tilitietoihin on ainoastaan niillä toimijoilla, joille tilinhaltija on antanut suostumuksensa.”

Pääsy tilinhaltijan tilitietoihin on ainoastaan niillä toimijoilla, joille tilinhaltija on antanut suostumuksensa. EU:n maksupalveludirektiivi rajoittaa toimijoita, jotka voivat pyytää pääsyä tilitietoihin. Jokaisella toimijalla täytyy olla lupa toimia joko maksutoimeksiantopalvelun tarjoajana eli Payment Initiation Service Provider (PISP) tai tilitietopalvelun tarjoajana eli Account Information Service Provider (AISP).

Toimintaluvan näille toimijoille Suomessa myöntää Finanssivalvonta. Tällä tavoin varmistetaan, että tilinhaltija ei päädy antamaan lupaa tilitietoihinsa hänelle vahingollisille toimijoille. Myös pankilla on EU:n maksupalveludirektiivin mukaisesti oikeus kieltäytyä luovuttamasta asiakkaan tilitietoja kolmannelle osapuolella, mikäli pankki kokee, että kyseessä ei saata olla 100 prosenttisen luotettava toimija.

Mitä Open Banking tarjoaa kuluttajille?

Open Banking tarjoaa kuluttajille monenlaisia uusia palveluita, jotka ovat kuluttajalle paremmin personoituja ja sujuvampia. Suurin osa rahoitustuotteista perustuu tietoon, jonka vuoksi Open Banking mullistaa kuluttajille ja yrityksille tarjotut rahoituspalvelut. Koska tähän asti tuo tieto eli tilinkäyttäjän data on ollut yksinomaan pankilla, on uusien kuluttajille suunnattujen palveluiden kehittäminen ollut vaikeaa.

Open Bankingin mahdollistamia uudenlaisia palveluita kuluttajille on esimerkiksi mahdollisuus nähdä kaikki käyttämänsä tilit jatkossa yhden alustan kautta, lainan hakeminen ja kilpailuttaminen on sujuvampaa ja nopeampaa, henkilökohtaisen talouden hallintaa tukevat sovellukset ja sujuvampi verkko-ostaminen. Mm. näihin Open Banking vaikuttaa suuresti. Koska finanssiteknologian yritykset pystyvät hyödyntämään Open Bankingin tarjoamaa dataa koko ajan paremmin ja paremmin, tulee kuluttajille jatkossa yhä parempia ja innovatiivisempia palveluita.

Mitä Open Banking tarjoaa yrityksille?

Open Banking tarjoaa suuren muutoksen kuluttajien lisäksi myös yrityksille. Iso vaikutus Open Bankingilla on erityisesti yritysten rahoitukseen. Open Banking avulla lainantarjoaja pystyy tehokkaasti ja nopeasti arvioimaan lainaa hakevan yrityksen, mikäli yritys myöntää lainantarjoajalle pääsyn yrityksen tilitietojen käsittelyyn. Enää yritystä koskevan luottopäätöksen ei tarvitse perustua yrityksen viimeisimpiin julkaistuihin tilinpäätöstietoihin, vaan lainantarjoaja voi tehdä analyysin yrityksestä perustuen sen tuoreeseen kassavirtaan.

”toimijat, joiden tilinpäätöstiedot eivät ole julkisia, kuten yksityisyrittäjät, sekä henkilöyhtiöt, mahdollistaa Open Banking helpomman tavan lainan hakemiseen”

Tämä mahdollistaa rahoituksen saamisen yritykselle, vaikka yrityksellä ei olisi asettaa lainaa vastaan vakuuksia ja vaikka sen viimeisin vahvistettu tilinpäätös olisi heikko. Myös toimijat, joiden tilinpäätöstiedot eivät ole julkisia, kuten yksityisyrittäjä, sekä henkilöyhtiöt, mahdollistaa Open Banking paljon helpomman tavan lainan hakemiseen. Lainantarjoaja voi perustaa lainapäätöksen isolta osin yrityksen jakamaan tilidataan. Näin lainantarjoajan luottopäätökset ovat tarkempia ja lainansaanti mahdollistuu monelle sellaiselle yritykselle, joilla on ennen Open Banking:ia ollut ongelmia saada markkinoilta rahoitusta.

Onko Open Bankingin käyttäminen turvallista?

Koska kyse on tilitietojen välittämisestä kolmansille osapuolille, herää kysymys, kuinka turvallista Open Banking on? Tätä kysymystä käsittelemme tässä kappaleessa.

Ovatko kolmannet osapuolet turvallisia?

Open Bankingin ydintä on, että tilinkäyttäjä voi itse päättää, kenellä antaa luvan tarkastella omia tilitietojaan. Jotta kuluttaja ei vahingossa päätyisi antamaan pääsyä tilitietoihinsa toimijalle, joka toimisi tilinhaltijaa vastaan, on jokaisen toimijan Open Banking:ia hyödyntääkseen saatava toimilupa siihen Suomen finanssivalvonnalta. Tällä tavoin säännellään, että markkinoilla olevat toimijat ovat luotettavia tahoja.

Onko tilitietojen jakaminen rajapintojen kautta turvallista?

” Toimijoita sääntelee sekä EU:n maksupalveludirektiivi, että EU:n tietosuoja-asetus. ”

EU:n maksupalveludirektiivi PSD2 ei erikseen määrittele, minkälaista teknologiaa hyödyntäen tietojen jakaminen tulisi tapahtua. Poikkeuksetta tavaksi jakaa tilitietoja kolmansille osapuolille on kuitenkin vakiintunut sovellusohjelmointirajapinta eli API. API:n käyttö on todettu olevan luotettavin teknologia tilitietojen jakamiseen. EU:n maksupalveludirektiivi antaa pankeille myös mahdollisuuden estää tilitietojen jakaminen kolmannelle osapuolelle, mikäli pankilla on pienintäkään epäilystä siitä, että kolmas osapuoli voisi mahdollisesti käyttää saamaansa tietoa vääriin tarkoitusperiin. Kolmansien osapuolten saamaa tilitietodataa, sen käyttöä ja säilytystä sääntelee myös EU:n tietosuoja-asetus GDPR. GDPR sääntelee tarkasti mm. sitä, kuinka kerättyä tietoa voidaan hyödyntää, millä tavoin sitä on oikeus säilyttää ja kenellä on pääsy kerättyyn dataan.

Tilitietojen jakaminen voidaan siis sanoa olevan turvallista. Toimijoita sääntelee sekä EU:n maksupalveludirektiivi, että EU:n tietosuoja-asetus. Jokaisella kolmannella osapuolella täytyy olla paikallisen viranomaisen myöntämä toimilupa. Tilitietojen jakaminen tapahtuu sovellusohjelmointirajapintojen eli API:en kautta, joka nähdään luotettavana ja turvallisena tapana siirtää tietoa toimijoiden välillä.

Open Banking – yhteenveto

Open Banking tarjoaa kuluttajille ja yrityksille oikeuden päättä omasta pankkidatastaan. Open Bankingin myötä tilinhaltijalla on oikeus antaa pääsy tilitietoihinsa kolmannelle osapuolelle ja pankin on tarjottava pääsy tietoihin. Kolmansia osapuolia säännellään EU:n maksupalveludirektiivissä ja tiedon käyttöä ja hallussapitoa EU:n tietosuoja-asetuksella.

Open Banking mahdollistaa jo nykyisin palveluita, jotka eivät olleet aikaisemmin mahdollisia. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi luottopäätösten tekeminen perustuen yrityksen tilitietodataan tai kaikkien yrityksen tai kuluttajan pankkitilien näkyminen yhden sovelluksen kautta. Open Bankingin yleistyessä yrityksille ja kuluttajille on tarjolla entistä paremmin personoituja ja parempia palveluita ja teknologioita.

Tarvitseeko yritystoimintasi rahoitusta? – Kilpailuta lainat CrediNordin kautta

CrediNord on kotimainen lainojen kilpailutussivu. Kauttamme voi hakea pk-yrityksille vakuudetonta yrityslainaa 250 000 euroon saakka ja 1-48 kuukauden maksuajalla. Vakuudeton yrityslaina ei nimensä mukaisesti vaadi yritykseltä reaalivakuuksia. Täytä lainahakemus CrediNordin kotisivuilla ja voit saada lainatarjouksia jo saman päivän aikana.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.