Mitä tarkoittaa nimelliskorko?

Credinord

Yleinen

Etusivu » Blogi » Mitä tarkoittaa nimelliskorko?

Koroista puhuttaessa käytetään useita termejä kuten nimelliskorko, reaalikorko, todellinen vuosikorko. Mutta mitä nämä termit käytännössä tarkoittavat. Monella nämä useat korkoa kuvaavat käsitteet aiheuttavat hämmennystä, kuitenkin lainaa haettaessa nämä termit olisi hyvä tuntea.

Tässä artikkelissa käymme läpi nimelliskoron käsitettä. Mitä nimelliskorolla tarkoitetaan ja miksi se tärkeää ymmärtää? Mm. nämä asiat käymme lävitse tässä artikkelissa.

Mitä tarkoittaa nimelliskorko?

Nimelliskorolla tarkoitetaan lainasta suoritettavan koron määrää. Nimelliskorolla tarkoitetaan nimenomaan lainasta suoritetun koron määrää, eikä siihen lasketa mukaan lainasta suoritettavia muita kustannuksia, kuten avausmaksuja tai tilinhoitomaksuja.

Nimelliskorkoa käytetään käsitteenä sekä vaihtuvakorkoisissa lainoissa, kuin myös kiinteäkorkoisissa lainoissa. Nimelliskoron käsitettä käytetään myös pankin maksamaa korkoa tallettajalle hänen tekemästään pankkitalletukselle.

Kuinka nimelliskorko lasketaan?

Nimelliskorkoa laskettaessa huomioon otetaan ainoastaan lainasta suoritettavan koron määrä, eikä muita kuluja. Vaikka lainasta peritään usein koron lisäksi muita kuluja kuten avausmaksuja ja tilinhoitomaksuja, ei näitä kuitenkaan lasketa mukaan nimelliskorkoa laskettaessa.

Koska nimelliskorkoon ei lasketa mukaan muita lainasta aiheutuvia kuluja, ei se sovellu välttämättä kovinkaan hyvin eri lainatarjousten vertailuun. Tämän vuoksi nimelliskoron lisäksi lanoista puhuttaessa käytetään käsitettä todellinen vuosikorko, johon lasketaan mukaan kaikki lainasta suoritettavat kokonaiskustannukset.

Nimelliskorko ja todellinen vuosikorko

Nimelliskorolla siis viitataan lainasta perittävään kokonaiskorkoon. Koron lisäksi lainoista peritään kuitenkin yleisesti myös monia muita kuluja kuten avausmaksu ja tilinhoitomaksut.

Tämän vuoksi lainoista puhuttaessa käytetäänkin usein termiä todellinen vuosikorko. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan kaikkia lanasta maksettavia kustannuksia.

Näin ollen todelliseen vuosikorkoon lasketaan lainasta suoritettavat korot, sekä kaikki muut lainasta aiheutuvat kustannukset.

”Todellista vuosikorkoa hyödynnetään usein vertailtaessa lainatarjouksia, koska se käsittää kaikki lainasta aiheutuvat kustannukset.”

Todellista vuosikorkoa hyödynnetään usein vertaillessa lainatarjouksia, koska se käsittää kaikki lainasta aiheutuvat kustannukset.

Osa luotonantajista saattaa veloittaa suhteellisesti isompia kuluja korkoon nähden. Tämän vuoksi koroltaan edullisempi laina saattaa kokonaiskustannuksiltaan olla hintavampi. Tämän vuoksi nimelliskoron sijaan kannattaa aina käyttää.

Nimelliskorko ja reaalikorko

Nimelliskorosta puhuttaessa mainitaan usein myös reaalikorko. Miten reaalikorko ja nimelliskorko eroavat toisistaan.

Nimelliskorolla tarkoitetaan siis lainasta tai talletuksesta suoritettavan koron määrää, kuten olemme jo aikaisemmin käsitelleet. Reaalikorko kuvaa nimelliskoron lailla lainasta tai talletuksesta maksettavan koron määrää, mutta siinä otetaan huomioon inflaation eli rahan ostovoiman heikkenemisen vaikutus.

Kun lainan nimelliskorkona on esimerkiksi 3 prosenttia ja inflaatio on samaan aikaan 1,3 prosenttia, on tällöin reaalikorko 1,7 prosenttia.

”Reaalikorko kuvaa nimelliskoron lailla lainasta tai talletuksesta maksettavan koron määrää, mutta siinä otetaan huomioon inflaation vaikutus”

Reaalikorko on olennainen osa myös pankkitalletukselle saadusta tuotosta puhuttaessa. Vaikka talletukselle saisi nimellisesti prosentin talletuskorkoa, vie inflaatio helposti reaalikoron miinukselle.

Vuoden 2022 aikana kiihtynyt inflaatio on johtanut siihen, että heinäkuussa 2022 talletustilien keskimääräinen reaalikorko Suomessa painui yli 7 prosenttia miinukselle. Näin ollen pankkitalletus menettää arvoaan, vaikka se tuottaa nimelliskorkoa.

Kulutusluotoissa nimelliskorolle korkokatto

Suomessa astui voimaan syyskuussa 2019 uusi laki koskien kulutusluottojen korkosääntelyä. Uudessa laissa kulutusluottojen korkokatoksi asetettiin 20 prosenttia. Laissa on myös säädetty, että koron lisäksi maksettavien muiden luottokustannusten määrä ei saa ylittää 150 € euroa vuodessa. Laki koskee luottoja, jotka on solmittu lain voimaantulon jälkeen.

Covid-19 viruksen vuoksi lakiin tehtiin muutos vuoden 2020 aika koskien kulutusluottojen korkosääntelyä. Tilapäisessä laissa korkokatoksi asetettiin 10 prosenttia. Tilapäinen lakimuutos päättyi syyskuussa 2021, jolloin korkokatto palautettiin 20 prosenttiin.

Nimelliskorko – yhteenveto

Nimelliskorolla tarkoitetaan lainasta tai talletuksesta maksettavan koron määrää. Nimelliskorkoa käytetään yleisesti lainasopimuksissa määriteltäessä lainasta maksettavaa kokonaiskorkoa.

Nimelliskorkoa käytetään sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisista lainoista puhuttaessa. Mikäli korkoon halutaan ottaa huomioon inflaation vaikutus, käytetään tällöin reaalikorkoa. Reaalikorko voidaan laskea vähentämällä nimelliskorosta inflaation määrä.

Nimelliskoron yhtenä negatiivisena puolena on, että se ei huomio lainasta aiheutuvia muita kustannuksia, kuten avausmaksuja taikka tilinhoitomaksuja.

Lainoja vertailtaessa nimelliskorkoa parempi lainan kustannuksia kuvaava tunnusluku onkin sen sijaan todellinen vuosikorko. Todellinen vuosikorko huomio kaikki lainasta maksettavat vuosittaiset kustannukset.

Korkokäsitteet

  • Nimelliskorko. Lainasta tai talletuksesta maksettavan koron määrä. Nimelliskorkoon ei lasketa mukaan lainasta aiheutuvia sivukuluja.
  • Todellinen vuosikorko. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan kaikkia lainasta maksettavia vuosittaisia kuluja. Koron lisäksi tyypillisiä kuluja lainassa saattavat olla esimerkiksi tilinhoitomaksut.
  • Reaalikorko. Reaalikorolla tarkoitetaan lainasta tai talletuksesta maksettavan koron määrää, jossa on huomioitu inflaation vaikutus.
  • Viitekorko. Viitekorko on julkinen korko, johon laina sidotaan. Suomessa yleisin käytössä oleva viitekorko on 12 kuukauden Euribor.
  • Marginaalikorko. Marginaalikorolla tarkoitetaan rahoituslaitoksen lainakohtaisesti määrittelemää korkoa viitekoron päälle. Marginaalikoron suuruuteen vaikuttaa, kuinka riskiseksi rahoitusyhtiö myönnetyn lainan kokee.

Kun yrityksesi tarvitsee luotettavan kumppanin rahoitukseen – kotimainen CrediNord on palveluksessasi. CrediNord hakee vakuudettomat yrityslainatarjoukset 250 000 euroon ja vakuudelliset yrityslainatarjoukset jopa 10 000 000 euroon saakka. Yhdellä hakemuksella saat yrityslainatarjoukset jopa 15 lainanantajalta.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.