Mikä on Finnvera?

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Mikä on Finnvera?

Tämä on rahoitusoppaamme osa 9. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme yhdeksännessä osassa käsittelemme Finnveraa yhtenä yrityksen rahoittajana. Käymme läpi mitä Finnveran tarjoamalla rahoituksella tarkoitetaan, minkälaisiin käyttötarkoituksiin se soveltuu ja mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy.

Lyhyesti

Finnvera on valtion kokonaan omistama julkinen rahoitusyhtiö. Se tarjoaa yrityksille lainoitusta, takauksia ja vientitakuita.Tarjottu rahoitus ja takaukset keskittyvät pääosin pk-yrityksiin, mutta niitä on mahdollista hakea myös alkuvaiheessa olevalle yritykselle. Rahoitusta yritys voi hakea sekä alkuun, kasvuvaiheeseen, että kansainvälistymiseen. Finnvera tarjoaa yritykselle rahoitusta yleensä yhdessä muiden rahoittajien kanssa Sen tarjoamien takauksien avulla voi yritys saada markkinoilta paremmin ja edullisemmin rahoitusta.

Mitä Finnveran rahoituksella tarkoitetaan?

Finnvera on valtio-omisteinen rahoitusyhtiö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on luoda ja tukea kotimaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, monipuolistamalla yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Koska valtio on osallisena luottotappioiden ja takaustappioiden kustantamisessa, pystyy se tarjoamaan rahoitusta yrityksille suuremmalla riskillä, kuin perinteiset pankit ja rahoituslaitokset. Se tarjoaa yrityksille sekä takauksia, että lainoitusta. Lainan takausta on mahdollista hakea toimintansa alkuvaiheessa olevalle yritykselle, kuin myös jo varttuneemmalle yritykselle. Takausta voidaan hakea myös tiettyä projektia tai hanketta varten, kuten yrityskauppoihin tai investointeihin.

Minkälaista rahoitusta Finnvera tarjoaa?

Suosittuja Finnveran tarjoamia tuotteita yrityksille ovat muun muassa:

  • Alkutakaus. Alkutakaus on tarkoitettu kotimaisille aloittaville yrityksille, joiden perustamisesta on kulunut enintään 3 vuotta. Alkutakaus soveltuu kaikille yhtiömuodoille, pois lukien osuuskunnat ja yhdistykset. Toimialana hyväksytään muut kuin maatalous, metsätalous ja rakennusalan perustajaurakointi. Sitä ei voida käyttää kuljetusvälineiden, taikka toimitilojen hankintaan, eikä liiketoimintakauppojen toteuttamiseen. Yrityksellä, eikä yrityksen vastuunalaisilla henkilöillä saa olla luottohäiriömerkintöjä. Takauksen määrä on 10 000 – 80 000 €. Takaus edellyttää pääosakkailta omavelkaista takausta, joka kattaa 25 % takauksesta. Takauksesta veloitetaan takausprovisiota.
  • Pk-takaus. Pk-takaus on tarkoitettu kotimaisille, yli 3 vuotta toimineille pk-yrityksille. Käyttökohteina mm. erilaiset investoinnit, käyttöpääoma ja tuotekehityshankkeet. Yrityksen on oltava Suomessa toimiva ja perustettu. Yrityksen Rating Alfa- luokituksen tulee olla vähintään B. Takauksen määrä on 10 000 – 120 000 €. Yrityksellä, eikä sen vastuunalaisilla henkilöillä saa olla luottohäiriömerkintöjä. Takauksesta veloitetaan takausprovisiota. Provision hinta määräytyy yrityksen Rating Alfa – luottoluokituksen perusteella.
  • Finnvera-takaus. Finnvera-takaus on tarkoitettu pk-yritysten erilaisiin rahoitustarpeisiin, kuten yrityskauppojen rahoittamiseen, investointeihin ja käyttöpääoman vahvistamiseen. Takaus soveltuu pankkien ja rahoitusyhtiöiden erilaisten lainojen takaukseksi kuten, luottoliimiittiin, velkakirjaluotoon tai factoringrahoitukseen. Tarjottu takausosuus on yleensä 50 – 80 % luotosta. Takaus on erityisesti kohdistettu pk-yrityksille, joilla on henkilökunnan määrä on enintään 250 ja liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa.
  • Finnvera-laina. Finnvera-laina on tarkoitettu kotimaisten pk-yritysten erilaisten investointien, kuten rakennus- ja koneinvestointien, energiahankkeiden, käyttöpääoman ja erilaisten yritysjärjestelyjen rahoittamiseen. Myönnettävä lainamäärä on vähintään 50 000 € ja laina-aika 5 – 15 vuotta. Rahoituspäätöstä varten suoritetaan arvio yrityksen edellytyksistä kannattavaan liiketoimintaan, kuten yrityksen strategiasta ja markkinatilanteesta. Lainaa voidaan myöntää niin toimintansa aloittavalle tai jo pidempään toimineelle yritykselle. Lainan hinta on aina yrityskohtainen ja siihen vaikuttavat muun muassa yrityksen kannattavuus ja taloudellinen tilanne.

Minkälaisille yrityksille suosittu vaihtoehto? 

Finnveran tarjoamat takaus ja rahoitus ovat suosittuja monille alkuvaiheessa ja jo pidempään toimineille pk-sektorin yrityksille. Se tarjoaa takausta ja lainoitusta hyvin monipuolisesti ja erilaisiin käyttötarkoituksiin, jolloin se pystyy vastaamaan moniin yrityksen tarpeisiin.

”Monelle pk-sektorin yritykselle esimerkiksi suurten investointien ja kehitysprojektien rahoitus voi osoittautua haasteelliseksi.”

Monelle pk-sektorin yritykselle esimerkiksi suurten investointien ja kehitysprojektien rahoitus voi osoittautua haasteelliseksi. Yrityksellä ei välttämättä ole riittäviä vakuuksia asetettavaksi pankkilainalle tai liian suuri laina asettaa yrityksen talouden liian epävakaalle pohjalle. Näihin tilanteisiin moni yritys suosii Finnveran tarjoamaa takausta, joka tuo helpotusta tarvittavan rahoituksen hankkimiseen.

Mistä hakea Finnveran rahoitusta?

Suurin osa Finnveran tarjoamista rahoitusratkaisuista on haettavissa pankkien ja rahoituslaitosten kautta. Esimerkiksi alkutakauksen ja pk-takauksen hakeminen tapahtuu suoraan pankin kautta, yritys ei itse ole yhteydessä Finnveraan. Yritys toimittaa luottohakemuksen pankille ja pankki arvioi yrityksen luottokelpoisuuden ja edellytykset lainalle. Pankki hakee takausta Finnveralta ja Finnvera tekee päätöksen takauksesta pankin hakemukseen ja omasta yrityksestä tehtyyn arvioon perustuen.

Finnvera-lainan hakeminen tapahtuu toimittamalla rahoitushakemuksen Finnveran sähköiseen asiointipalveluun. Rahoitushakemukseen on hyvä liittää yrityksen liiketoiminta- ja tulossuunnitelma. Hakijan on oltava yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon? 

”Mikäli yrityksellä on kiireellinen tarve esimerkiksi investointeihin, voi Finnveran kautta haettava takaus tai laina olla prosessiltaan liian pitkä.”

Kun yritys täyttää takauksen tai lainan ehdot, helpottaa se merkittävästi yrityksen rahoituksen hankkimista. Mikäli yrityksellä on kuitenkin kiireellinen tarve esimerkiksi investointeihin, voi Finnveran kautta haettava takaus tai laina olla prosessiltaan liian pitkä. Takauksen osalta yritys on ensin yhteydessä pankkiin ja pankki Finnveraan, jolloin lopullisen arvion saamisessa voi kestää pitkään. Tietyissä tilanteissa muut vaihtoehtoiset rahoitusväylät, kuten vakuudeton yrityslaina, voivatkin olla yritykselle parempi vaihtoehto.

Varsinkin aloittavan yrityksen kohdalla, on yrityksen valmistauduttava toimittamaan perusteelliset liitteet takauksen arviointiprosessiin. Mikäli yrityksellä on kärsivällisyyttä toimittaa tarvittavat liitteet, sekä aikaa odottaa päätöstä, on Finnveran rahoituksen hakeminen yritykselle harkittava vaihtoehto.

Vertailtuna positiiviset ja negatiiviset asiat:

Plussat Miinukset
EdullinenProsessiltaan hitaampi
Pk-takaus vakuudetonToimiala- ja käyttökohderajoituksia

Finnvera, yhteenveto

Finnveran tavoitteena on julkisena toimijana vahvistaa kotimaisten yritysten kilpailukykyä ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä. Sen on mahdollista julkisena toimijana tarjota yrityksille markkinoita edullisempaa lainoitusta ja takauksia, koska valtio osallistuu luotto- ja takaustappioiden kustantamiseen. Pk-yrityksillä on siten mahdollisuus saada edullisesti takauksia ja lainoitusta sekä toiminnan alkuvaiheessa, kuin myös yrityksen ollessa varttuneempi.

Julkisena rahoituslaitoksena sen käsittelyajat voivat kuitenkin ottaa merkittävästi aikaa, johon yrittäjän kannattaa varautua rahoitushakemusta tehdessään. Takaukset ja lainat edellyttävät myös perusteellisten selvitysten tekoa yrityksestä ja rahoituksen kohteesta. Mikäli yritys on tähän kuitenkin valmis, sekä sillä on aikaa odottaa rahoituksen järjestymistä, voi Finnveran tarjoama rahoitus olla yritykselle harkinnan arvoinen vaihtoehto.

CrediNord – yrityksesi rahoittaja

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. CrediNordin tavoitteena on tarjota yrityksille mahdollisimman nopea ja helppo väylä hakea rahoitusta yrityksen lyhytaikaisiin ja nopeisiin rahoitustarpeisiin. Kilpailutamme yrityslainat 10 000 000 euroon asti ja 1-48 kuukauden maksuajoilla.

Vaivaton hakea

Hakeminen tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti täyttämällä lainahakemus CrediNordin kautta. Lainahakemuksen täyttäminen vie yritykseltä noin pari minuuttia ja siihen yritys täyttää ainoastaan perustiedot yrityksestä ja takaajasta, lainan määrän ja laina-ajan, sekä lainankäyttötarkoituksen.

Laina nopeasti yrityksen käyttöön

Raha on yrityksen käytössä viimeistään seuraavan pankkipäivän aikana, parhaimmillaan jo samana päivänä.

Pyydämme lainatarjoukset heti hakemuksen lähetettyä kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Voit siis saada jopa 15 eri yrityslainatarjousta. Yhteistyökumppaninamme toimivat lainanantajat tekevät aina yrityskohtaisen arvion, jonka perusteella määritellään, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla. Mikäli lainanantaja voi tarjota yritykselle lainaa, saa yritys lainatarjouksen. Jos yritys on tyytyväinen lainatarjoukseensa, tapahtuu sopimuksen allekirjoittaminen sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu ja pankkitili vahvistettu, rahat siirtyvät välittömästi yritystä kohti. Raha on yrityksen käytössä viimeistään seuraavan pankkipäivän aikana, parhaimmillaan jo samana päivänä.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.