Mikä on ennakkoperintärekisteri

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Mikä on ennakkoperintärekisteri

Ennakkoperintärekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, jota hallinnoi Suomen verovirasto eli Verohallinto. Rekisteri kertoo sen, onko kyseinen yritys ennakkoperintärekisterissä vai ei. Mikäli yritys on ennakkoperintärekisterissä, hoitaa se verojen maksamisen itse, eikä verojen maksaminen jää asiakkaalle. Mikäli yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, jää verojen maksaminen asiakkalle. Perustaessa yritystä yrittäjän tulee tietää, haluaako yrittäjä hakeutua ennakkoperintärekisteriin vai ei.

Jos yrittäjä päättää, että haluaa liittyä kyseiseen rekisteriin, niin silloin yrittäjä hoitaa ennakonpidätyksen myymistään palveluistaan itse. Jos yrittäjä ei ole hakeutunut ennakkoperintärekisteriin, niin silloin verojen maksaminen jää ostajan tehtäväksi. Mikäli yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, vaikeuttaa se usein palvelun myymistä, sillä palvelun ostamisesta tulee vaikeampaa itse asiakkaalle.

Rekisteriin liittyminen on yleisesti ottaen järkevä valinta jokaiselle yrittäjälle yritysmuodosta riippumatta. Rekisteriin liittymällä varmistat palveluidesi myynnin sujuvuuden. Ennakkoperintärekisteriin kuulumisella on yrittäjälle monia hyötyjä ja se kielii myös yleensä siitä, että yrittäjä on hoitanut luotettavasti ja oikein verotukselliset asiansa.

Ennakkoperintärekisteri – palkkatyöstä yrittäjäksi

Jokainen varmasti tietää, miten veroja maksetaan palkallisena työntekijänä. Palkasta maksetaan ennakonpidätystä sen mukaan, miten olet verokorttiin arvioinut tulosi ja veroprosenttisi. Saamastasi tulosta työnantaja maksaa verot suoraan verottajalle, jolloin itse palkansaajan ei tarvitse suorittaa itse maksua.

Kun taas siirryt palkkatyöstä yrittäjäksi ja ilmoittaudut ennakkoperintärekisteriin, ilmoitat verottajalle hoitavasi itse verojen maksamisen. Yrittäjän siis hoidat itse verojen maksun verottajalle sen sijaan, että kukaan maksaisi niitä sinun puolestasi. Maksat veroa Verohallinnolle verokortin veroprosentin tavoin eli sen mukaan, mitä arvioit saavasi vuodessa tuloa.

Perusperiaate verojen maksussa on palkansaajalle ja yrittäjälle sama, mutta yrittäjänä maksat verot itse työnantajan sijasta, mikäli olet ilmoittautunut rekisteriin. Jos vuosittainen arvio tuloista on ollut liian matala, joudut myöhemmin maksamaan takaisin. Mikäli taas olet arvioinut tulot liian korkeaksi, saat veronpalautuksia. Homma toimii siis melkeinpä samalla tavoin, kuin tavallisen palkansaajan verotus.

Kuvitellaanpa tilanne, jossa yrityksesi ei ole ennakkoperintärekisterissä. Näin ollen jos yritys lähettää asiakkaalle laskun, joutuu asiakas itse huolehtimaan kyseisen laskun verojen maksun. Jos yritys taas on rekisterissä, niin silloin yritys maksaa Verohallinnolle veroja ennakkoon. Kyseisessä tilanteessa asiakas ei joudu huolehtimaan verojen maksusta vaan vastuu siirtyy yritykselle.

Mitä hyötyä ennakkoperintärekisteriin liittymisestä on?

Mikäli yritys ei ole liittynyt ennakkoperintärekisteriin, niin palveluiden verojen maksaminen jää ostajan taakaksi. Tämä on suurin syy, miksi rekisteriin kannattaa liittyä. Mikäli rekisteriin ei liity ja verojen maksaminen jää palvelun ostajan taakaksi, voi se vaikeuttaa hyvin paljon kaupankäyntiä. Kaupankäynti vaikeutuu, koska tämä aiheuttaa palvelun ostajalle paljon ylimääräistä paperityötä sekä vie ostajan aikaa.

Aloittelevan yrittäjän onkin syytä aloittaa yritystoiminta liittymällä heti alkuun ennakkoperintärekisteriin. Näin ollen kaupanteko ei hidastu heti alkuunsa ja verotukselliset asiat saadaan kuntoon heti alkumetreiltä.

Aloittelevan yrittäjän on syytä myös hoitaa verotukselliset asiat huolella, sillä jos Verohallinnolla on tieto esimerkiksi yrittäjän verotuksellisia laiminlyöntejä, voi Verohallinto evätä yrittäjän pääsyn rekisteriin.

Kotitalousvähennykset ja ennakkoperintärekisteri

Toinen syy liittyä ennakkoperintärekisteriin on kotitalousvähennukset. Kotitalousvähennyksiin kuuluvat esimerkiski lastenhoitopalvelut, siivous ja remontointi. Mikäli myyt kyseisiä palveluita on olennaisen tärkeää, että liityt rekisteriin. Monet asiakkaista haluavat lisätä kyseiset palvelut kotitalousvähennyksiin. Mikäli et kuulu rekisteriin, eivät he voi tehdä sitä.

Esimerkki kotitalousvähennyksistä: Asiakas tilaa siivouspalvelun yrittäjältä, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Näin ollen asiakas ei voi saada siivouspalvelusta kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennykset toimivat kyseisiä palveluita tarjoavalle yrittäjälle myös myyntivalttina. Voit siis yrittäjänä hyötyä rekisteriin liittymisestä monella tavalla. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vaikka rekisteriin ilmoittautuminen on hyödyllistä, on kuitenkin poikkeuksia yrityksen toiminnasta riippuen, jolloin rekisteriin ei tarvitse liittyä. Kerromme näistä alempana.

Rahoitus ja ennakkoperintärekisteri

Varsinkin aloittavan yrittäjän liiketoiminta voi tyssätä alkumetreillä, jos yritykselle ei ole saatu rahoitusta. Nuorten yritysten toiminnan lopettamisen taustalla on usein rahan puute. Näin ollen rahoitukselliset asiat kannattaa myös pitää mielessä yritystä perustaessa.

Miten rahoitus sitten liittyy ennakkoperintärekisteriin? Jotta yritys voi saada rahoitusta, sen täytyy useimmissa tapauksissa kuulua ennakkoperintärekisteriin sitä saadakseen. Yleisesti ottaen rahoituksen saaminen yritykselle ilman rekisteriin kuulumista on hyvin hankalaa.

Credinordin logo
Täytä hakemus »

Kenen kannattaa liittyä ennakkoperintärekisteriin?

Oli yrityksesi osakeyhtiö, toiminimi tai joku muu, jokaisen yritysmuodosta riippumatta olisi hyvä liittyä ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin liittymällä varmistat palveluidesi jouhevan myynnin, eikä sinun tarvitse käännyttää asiakkaita hankalan verojenmaksuprosessin vuoksi.

Rekisteriin liittymisen tarpeellisuus kannattaa kuitenkin tarkistaa omalla kohdalla sen mukaan, minkä tyyppistä liiketoimintaa harjoitat. On poikkeuksia ja tilanteita, joissa ennakkoperintärekisteriin ei tarvitse liittyä.

Tuotteiden vuokraus ja myyminen

Rekisteriin ei tarvitse liittyä, jos et myy suoranaisesti palveluita. Mikäli yrityksesi onkin keskittynyt, joko tuotteiden vuokraamiseen tai myymiseen, ei sinun tarvitse olla liittynyt rekisteriin. Tämä on sen vuoksi, että kyseisissä tilanteissa asiakkaiden ei tarvitse hoitaa verojen maksua jokaisesta ostamastaan tuotteesta.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjät ovat toinen poikkeus. Kevytyrittäjät toimivat ilman y-tunnusta, jolloin kevytyrittäjä -palvelun tarjoaja hoitaa ennakonpidätyksen palkanmaksun yhteydessä. Kaikissa muissa tapauksissa suosittelemme ennakkoperintärekisteriin liittymistä.

Miten liittyminen rekisteriin käytännössä tapahtuu?

Yrittäjä voi hakea ennakkoperintärekisteriin liittymistä joko yrityksen perustamisilmoituksen yhteydessä tai halutessaan myös myöhemmin. Mikäli yrittäjä haluaa tehdä rekisteriin liittymistä varten hakemuksen perustamisilmoituksen yhteydessä, voi yrittäjä valita joko paperisen lomakkeen täytön tai hakeutua sähköisellä lomakkeella.

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen sähköisesti tapahtuu yrityksen perustamisen yhteydessä seuraavasti. Tee perustamisilmoitus sähköisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä. Perustamisilmoituksen yhteydessä voit ilmoittaa yrityksesi myös Verohallinnon rekistereihin, jolloin olet ilmoittautunut ennakkoperintärekisteriin.

Mikäli et tee Verohallinnolle ilmoitusta perustamisen yhteydessä sähköisesti etkä paperisena, voit myös halutessasi hakeutua rekisteriin myöhemmin. Rekisteriin jälkikäteen tehty hakemus tulee tehdä OmaVero-palvelussa. Hakemus tulisi tehdä heti sen jälkeen, kun yrityksellä on Y-tunnus.

Mikäli haluat poistaa itsesi rekisteristä tapahtuu se samalla lomakkeilla sähköisesti ja paperisesti, kuin itse rekisteriin hakeutuminen tai onnistuu se myös OmaVerossa. Rekisteristä yleisesti ottaen hakeudutaan pois tilanteessa, jos yritystoiminta lopetetaan syystä tai toisesta.

Kuinka nopeasti voin saada päätöksen rekisteriin liittymisestä? Rekisteriin liittymisen käsittelyajat vaihtelevat. Reaaliaikaista tietoa on saatavilla yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilla osoitteessa ytj.fi. Sivuilla pääset myös hakemaan ja tarkistamaan yrityksen kuuluvuuden ennakkoperintärekisteriin. Tarvitset joko yrityksen nimen tai y-tunnuksen, joiden avulla pääset tarkistamaan kyseisen yrityksen rekisteriin kuulumisen. Tiedät yrityksen kuuluvan rekisteriin, mikäli yritykseltä löytyy ennakkoperintärekisteri todistus.

Esteet ja ennakkoperintärekisteriin ilmoittautuminen

Aina kaikkia rekisteriin hakijoita ei voida erinäköisistä syistä hyväksyä. Hylätty päätös rekisteriin liittymisestä voi johtua esimerkiksi hakijan laiminlyönnit verotukseen tai kirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Tällaisia laiminlyöntejä saattavat olla esimerkiksi yrittäjän laiminlyönnit tarpeellisten ilmoitusten antamisessa Verohallinnolle tai se, että yrittäjän tiedoissa näkyy Verottajalla verovelkaa.

Yrittäjän kannattaa hoitaa kaikki verotukselliset asiat kunnolla ja huolella, jotta ennakkoperintärekisteriin liittymisen hylkäyksiltä vältytään. Ongelmat voivat siis ilmaantua esimerkiksi toista yritystä perustaessa, jos ensimmäisen yrityksen kohdalla on laiminlyönyt verotuksellisia velvoitteita.

Esteenä rekisteriin liittymiseen voi olla myös se, ettei yritystoiminta ole aktiivista. Jos yritystoiminta on päättynyt, sitä ei ole edes aloitettu tai se on jäänyt harrastustoiminnaksi, voi näin ollen Verohallinto voi poistaa yrittäjän ennakkoperintärekisteristä.

Credinordin logo
Täytä hakemus »
Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.