Lainamuotoinen joukkorahoitus

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi »  Lainamuotoinen joukkorahoitus

Tämä on rahoitusoppaamme osa 10. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme kymmenennessä osassa käsittelemme lainamuotoista joukkorahoitusta yhtenä yrityksen rahoitusmuotona. Käymme läpi mitä lainamuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa, minkälaisiin käyttötarkoituksiin se soveltuu ja mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy.

Lyhyesti

Lainamuotoinen joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys kerää tarvitsemansa rahoituksen suoraan yksityishenkilöiltä ja sijoittajilta. Yritys julkaisee rahoitushakemuksensa joukkorahoituspalvelun kautta, jossa se ilmoittaa lainan määrä, maturiteetin, koron, käyttötarkoituksen ja mahdollisimman kattavat liitteet yritykseen ja projektiin liittyen. Kun tarpeeksi moni sijoittaja on kiinnostunut yrityksen rahoittamisesta, saa yritys tarvitsemansa rahoituksen.

Mitä lainamuotoisella joukkorahoituksella tarkoitetaan?

Joukkorahoitus voidaan jakaa kahteen kategoriaan, lainamuotoiseen ja sijoitusmuotoiseen.

Joukkorahoituksessa yritys kerää tarvitsemansa rahoituksen suoraan sijoittajilta. Joukkorahoitus voidaan jakaa kahteen kategoriaan, lainamuotoiseen ja sijoitusmuotoiseen. Erona näiden kahden välillä on, että lainamuotoisessa joukkorahoituksessa on kyse lainasta, eikä siinä vaihdu omistajuutta. Lainamuotoisen joukkorahoituksen voidaan sanoa olleen jo pitkään olemassa suuryritysten käyttämien velkakirjojen muodossa. Nykyinen digitaalinen kehitys on kuitenkin mahdollistanut nykyisin saman vaihtoehdon kaikenkokoisille yrityksille, verkossa toimivien joukkorahoitusalustojen kautta. 

Minkälaisille yrityksille suosittu vaihtoehto?

Moni yritys päätyy hakemaan rahoitusta vaihtoehtoisten kanavien kautta, kun pankkien kiristyvän sääntelyn vuoksi yritysten on yhä haastavampaa saada pankista rahoitusta. Joukkorahoitus onkin monelle yritykselle yksi näistä vaihtoehtoisista väylistä hakea rahoitusta, esimerkiksi vakuudettoman yrityslainan lisäksi. Hakiessaan lainamuotoista joukkorahoitusta, yritys itse ilmoittaa koron, jota on valmis lainasta maksamaan. Tällöin yritys pääsee näkemään olisiko yrityksen mahdollistaa saada joukkorahoituksen kautta edullisempaa lainaa, kuin muiden vaihtoehtoisten rahoitusväylien kautta. Yritys voi saada parhaimmillaan hyvinkin kohtuuhintaista rahoitusta joukkorahoitusalustojen kautta.

Mistä hakea lainamuotoista joukkorahoitusta?

”Mitä suositumpi palveluntarjoajan alusta on, sitä enemmän potentiaalisia sijoittajia yrityksen rahoitushakemus tavoittaa.”

Lainamuotoista joukkorahoitusta tarjoavien palveluntarjoajien määrä on viimeisten vuosien aikana kasvanut sekä Suomessa, että maailmalla. Yrityksen päätettyä hakea lainamuotoista joukkorahoitusta, alkaa prosessi sopivan palveluntarjoajan etsimisellä. Palveluntarjoajissa on eroja muun siinä, kuinka suuria lainasummia niiden avulla on mahdollisuus hakea ja kuinka paljon alustalla on käyttäjiä. Mitä suositumpi palveluntarjoajan alusta on, sitä enemmän potentiaalisia sijoittajia yrityksen rahoitushakemus tavoittaa.

Lainamuotoinen joukkorahoitus prosessina

Se, kuinka joukkorahoitusprosessi etenee vaihtelee aina palveluntarjoajasta. Seuraavaksi käymme kuitenkin läpi, kuinka joukkorahoitus tyypillisesti etenee.

  • Hakemuksen tekeminen. Joukkorahoitus prosessina alkaa tyypillisesti hakemuksen tekemisellä tietylle palveluntarjoajalle. Tyypillisesti yrittäjän on ensiksi tunnistauduttava verkkopankkitunnuksilla palveluntarjoajan sivuille, jonka jälkeen yritys täyttää perustiedot haettavasta lainasta. Perustietoja ovat mm. kuinka paljon yrityksen lainatarve on, minkälaisella laina-ajalla, mikä lainan käyttötarkoitus on ja minkälaista korkoa yritys on valmis lainastaan maksamaan.
  • Palveluntarjoajan arvio. Kun edellä mainitut tiedot on lähetetty palveluntarjoajalle, tekee se yrityskohtaisen arvion siitä, voidaanko yrityksen lainahakemus julkaista heidän alustallaan. Arvioon vaikuttaa esimerkiksi yrityksen luottoluokitus, kannattavuus ja velkaisuus. Mikäli palveluntarjoajan arvio yrityksestä on positiivinen, saattaa se tyypillisesti vielä tiedustella yritykseltä lisätietoja esimerkiksi lainan käyttökohteesta.
  • Lainahakemuksen julkaiseminen palveluntarjoajan alustalla. Kun palveluntarjoaja on näyttänyt yritykselle vihreää valoa lainahakemuksen suhteen, saa yritys nähdä, minkälaisissa ehdoilla lainahakemus voidaan julkaista markkinoille. Mikäli yritys on tyytyväinen, julkaistaan hakemus palveluntarjoajan alustalla.
  • Lainan nostaminen. Kun lainahakemus on julkaistu alustalla, voivat kiinnostuneet sijoittajat ilmoittautua olemaan valmiita lainaamaan yritykselle rahaa lainatarjouksen ehtojen mukaisesti. Mikäli tarpeeksi moni sijoittaja on kiinnostunut myöntämään lainaa yritykselle, voi yritys nostaa lainan käyttöönsä. Yrityksen ei välttämättä tarvitse saada markkinoilta kokonaan haluamaansa  summaa, vaan ehtona voi olla esimerkiksi, että 30 päivän sisällä hakemuksen jättämisestä sijoittajat ovat valmiita lainaamaan yritykselle vähintään 30 % yrityksen hakemasta lainamäärästä.

Kuinka suosittua lainamuotoinen joukkorahoitus on Suomessa?

Vaikka lainamuotoisen joukkorahoituksen suosio on kasvanut viimeisten vuosien aikana lainamuotoinen joukkorahoitus muodostaa vielä vuonna 2022 varsin pienen osuuden yritysrahoitusmarkkinasta Suomessa. Vuonne 2020 lainamuotoisen joukkorahoituksen osuus oli Suomen Pankin tilastoinnin mukaan noin 1 prosentin luokkaa verrattuna luottolaitosten myöntämiin lainoihin.

Vuonna 2021 lainamuotoista joukkorahoitus myönnettiin Suomessa yhteensä vajaan 200 miljoonan euron edestä. Vuonna 2018 vastaava lukema oli vajaat 100 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 lainamuotoista joukkorahoitus myönnettiin Suomessa yhteensä vajaan 200 miljoonan euron edestä. Vuonna 2018 vastaava lukema oli vajaat 100 miljoonaa euroa. Myönnetyn joukkorahoituksen määrä on siis kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, mutta muodostaa kuitenkin toistaiseksi vielä pienen osuuden rahoitusmarkkinoista Suomessa.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon?

Joukkorahoitus voi parhaimmillaan olla yritykselle oivallinen väylä kohtuuhintaisen rahoituksen hankkimiseen. Yrityksen tulee kuitenkin huomioida, että lainan saaminen joukkorahoituksen kautta on usein yritykselle aikaa vievä prosessi. Yrityksen on ensin odotettava, että hakemus julkistetaan palveluntarjoajan sivuilla, jonka jälkeen yrityksen on jäätävä odottamaan, kuinka moni sijoittaja on valmis rahoittamaan yritystä. Usein yritykselle voi käydä myös niin, että kiinnostuneita sijoittajia ei ole. Mikäli yritys on valmis pidempään lainaprosessiin ja sietämään epävarmuutta rahoituksen suhteen, voi se joukkorahoituksen avulla saada itselleen kohtuuhintaista rahoitusta.

Positiiviset ja negatiiviset puolet

Lainamuotoinen joukkorahoitus tarjoaa yrityksille yhden väylän lisää hakea rahoitusta. Pankkien kiristyvä sääntely on vaikeuttanut monien pk-yritysten lainan saantia perinteisiltä pankeilta. Tämän vuoksi yritysrahoituksessa suosiotaan ovatkin kasvattaneet lanamuotisen joukkorahoituksen lisäksi erityisesti vakuudeton yrityslaina. Joukkorahoituksessa kyse ei ole yrityksen koosta eikä toimialasta, vaan lainansaannin ratkaisee se, onko tarpeeksi moni sijoittaja valmis myöntämään yritykselle lainaa.

Plussat Miinukset
Mahdollisuus kohtuuhintaiseen rahoitukseen.Pitkä prosessi
Joukkorahoitusalusta tuo samalla yritykselle näkyvyyttä.Epävarmuus lopullisen rahoituksen määrästä
Mahdollisuus hakea lainaa vakuudettomasti

Lainamuotoinen joukkorahoitus, yhteenveto

Lainamuotoinen joukkorahoitus tarjoaa yrityksille yhden rahoitusväylän lisää. Lainamuotoisen joukkorahoituksen yritymessä on, että yrityksen lainatarve ja sijoittajien kiinnostus myöntää rahoitusta kohtaavat. Kun tarpeeksi moni sijoittaja on valmis myöntämään yritykselle lainaa, voi yritys nostaa myönnetyn lainan käyttöönsä. Monelle varsinkin pienemmälle yritykselle voi olla haastavaa saada rahoitusta perinteisestä pankista, jolloin lainamuotoinen joukkorahoitus yhdessä esimerkiksi vakuudettoman yrityslainan kanssa tarjoavat yritykselle vaihtoehtoisia rahoitusväyliä.

Joukkorahoituksessa on positiiviset ja negatiiviset puolensa. Se on tarjoaa yritykselle mahdollisuuden saada markkinoilta rahoitusta ilman vakuuksia, mutta smaan aikaan se on prosessiltaan kuitenkin usein huomattavasti pidempi kuin vakuudeton yrityslaina.

CrediNord – kilpailuta yritysrahoitus

Kun yritys tarvitsee rahoitusta nopeasti, helposti ja luotettavalta taholta, sinua palvelee kotimainen CrediNord. Haluamme luoda pk-yrityksille väylän hakea rahoitusta, joka olisi yrittäjälle ja yritykselle mahdollisimman ketterä ja helppo käyttää. Voit kilpailuttaa kauttamme yrityslainan jopa 10 000 000 euroon asti ja 1-48 kuukauden maksuajalla.

Nopea lainaprosessi

CrediNordin kautta yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemus CrediNordin kotisivuilla. Lainahakemuksen täyttämiseen kuluu noin minuutin verran aikaa. Hakemukseen täytetään perustiedot yrityksestä ja takaajasta, lainan määrä ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Lainahakemus lähetetään heti eteenpäin meidän yhteistyökumppanina toimiville luotettaville lainanantajille. Lainanantajat tekevät yrityskohtaisen arvion, kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa ja minkälaisella hinnoittelulla. Asiakas saa hakemukseensa vastauksena useita lainatarjouksia, mikäli CrediNordin kumppanit voivat arvionsa mukaan tehdä lainatarjoukset.

Rahat nopeasti yrityksen käyttöön

Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa tarjoukseen, tapahtuu sopimuksen allekirjoittaminen sähköisesti. Kun sopimus on allekirjoitettu ja pankkitilinvahvistus suoritettu, rahat lähetetään välittömästi yritystä kohti. Tyypillisesti rahat ovat yrityksen käytössä seuraavan pankkipäivän aikana, parhaimmillaan jo saman päivän aikana lainansopimuksen allekirjoittamisesta.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.