Kirjanpito on osa toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Kirjanpito on osa toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi

Monesti yrittäminen alkaa toiminimellä, eli yksityisenä elinkeinoharjoittajana. Yrittäjä aloittaa tekemään kenties palkkatyönsä ohessa jotain pientä ja perustaa siihen tarkoitukseen toiminimen, ja saa siten oikeuden laskuttaa työstään.

Toiminimen kautta onkin helppo pyörittää pienimuotoista liiketoimintaa, sillä se on hyvin kevyt yritysmuoto varsinkin nyt, kun arvonlisäveron alarajaa nostettiin vuodelle 2021 hieman korkeammalle. Näin ollen pienimuotoinen kahvilatoiminta tai parturitoiminta voi olla kannattavampaa.

Verotuksenkin kannalta toiminimi on yksinkertaisin, sillä kaikki yrityksen tulo katsotaan yrittäjän henkilökohtaiseksi tuloksi, ja sitä verotetaan pääosin ansiotuloverona. Toki yrittäjä voi ottaa koko summankin ansiotulona, kunhan vaatii sitä tilikauden päätteeksi verottajalta. Jos erillistä ilmoitusta ei tee, on 20 prosenttia toiminimen tulosta pääomatuloa, joka voi olla tuloksen noustessa edullisempi vaihtoehto.

Toiminimen kirjanpito on myös helppo hoitaa yhdenkertaisena, jos tositteita ei kerry vuoreksi asti. Tällaisen kirjanpidon voi hoitaa helposti myös itse, mutta jos kirjanpitoa ei ole ennen esimerkiksi koulussa tehnyt, kannattaa siihen hieman syventyä ennen aloittamista.

Jos toiminimi alkaa tuottamaan yhä enemmän tulosta, alkaa olla yrittäjän aika miettiä seuraavaa askelta. Joissain tilanteissa on edullisempaa, jos yhtiömuotona on osakeyhtiö. Toiminimi osakeyhtiöksi on monen yrittäjän suorittama prosessi, jossa toiminimen omaisuus ja toiminta siirtyy käytännössä osakeyhtiön nimiin. Toiminta pysyy siis samana, mutta taustalla ollut yhtiömuoto muuttuu. Kannattaa pitää mielessä, että esimerkiksi yrityslainaa haettaessa voi syntyä eroja yritysmuotojen välissä, sillä toiminimenä oma taloutesi on kytkettynä yrityksesi talouteen.

Tässä toiminimen muuttaminen osakeyhtiö opas kerromme, miten voit muuttaa toimintasi yksityisenä elinkeinoharjoittajana osakeyhtiömuotoon.

Miksi muuttaa toiminimi osakeyhtiöksi?

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi tulee vastaan yleensä yritystoiminnan kasvaessa riittävän suureksi. Yleensä taustalla ovat verotukselliset edut, joita muutos voi parhaimmillaan tuottaa merkittävästi. Toiminimen verotus voi olla tiettyyn pisteeseen asti edullisempaa yrittäjän kannalta, mutta toiminimen muuttaminen osakeyhtiöverotus piiriin saattaa olla kasvun myötä edullisempaa.

Järkevän muutoksen raja kulkee noin 100 000 euron tuntumassa, missä tuloveron progressio alkaa huomattavasti syödä toiminimen tulosta. Tässä vaiheessa käytännössä pääomatulovero muuttuu edullisemmaksi vaihtoehdoksi yrittäjälle. Muutosta harkitaan myös siinä vaiheessa, jos toiminimen tilille alkaa kertymään huomattavasti rahaa, joka ei liiku yrittäjän yksityisottoina hänen omaan käyttöönsä, vaan jää yrityksen tilille makaamaan. Tämän tilillä olevan rahan voidaan hyödyntää tehokkaammin osakeyhtiössä.

Syitä voi olla myös monia muita. Jos yritystä halutaan laajentaa, tarvitaan usein yhtiökumppaneita ja silloin osakeyhtiö on parempi ratkaisua. Osakeyhtiö antaa yrityksestä toisaalta jo itsessään hieman isomman kuvan, ja siksi sitä käsitellään usein hieman eri tavalla myös asiakkaiden silmissä. Osaltaan siis tilanne on myös uskottavuuskysymys, jos alkaa tehdä isoa kauppa esimerkiksi ulkomaille.

Mitä etuja muutoksesta on verotuksellisesti?

Toiminimen tilikaudelta saama tulos on yrittäjän henkilökohtaista tuloa, jota verotetaan joko osin tai kokonaan ansiotuloverona, ja verot tulevat aina maksuun huolimatta siitä, ottaako yrittäjä niitä koskaan käyttöönsä. Näin ollen yrityksen tilillä makaava raha ei kasvata yrityksen nettovarallisuutta. Elinkeinoharjoittaja vastaa myös yrityksen veloista henkilökohtaisesti.

Osakeyhtiössä verotus puolestaan perustuu tilikaudelta saatavaan tulokseen, ja tällä hetkellä yhteisövero on 20 prosenttia tehdystä tuloksesta. Osakeyhtiössä yrittäjä voi valita, nostaako yrityksestä palkkaa tai osinko vai molempia. Osinkoa verotetaan pääomatulona, ja palkka käyttäytyy tismalleen samalla tavalla kuin normaalillakin palkansaajalla.

Osingoista maksettavaan pääomatuloveron määrään vaikuttaa listaamattomassa yhtiössä monet seikat, joihin kannattaa perehtyä huolellisesti. Niistä toiminimen osakeyhtiöksi muuttava saattaa kuitenkin hyötyä huomattavasti. Tässä astuu kuvaan se, että toiminimen tilillä oleva raha ei kerrytä nettovarallisuutta. Osakeyhtiössä tämä tilillä oleva raha voidaan kuitenkin laittaa ”töihin”, sillä yrityksen nettovarillisuuteen nähden 8 prosenttia voidaan nostaa huomattavasti keveämmällä verokannalla kuin normaalisti.

Osakeyhtiössä yrittäjä ei ole myöskään vastuussa henkilökohtaisesti koko yrityksen varoista ja veloista, vaan vain siltä osin, mikä on hänen osakepääomansa yrityksessä. Osakeyhtiön kirjanpito on toki hieman toiminimeä monimutkaisempaa, ja jos olet tehnyt aiemmin itse kirjanpitosi, kannattaa siihen hankkia tässä vaiheessa kirjanpidon ammattilainen.

Miten muuttaa toiminimi osakeyhtiöksi?

Nykyään toiminimien määrä on toki vähentynyt suhteessa osakeyhtiöihin, sillä osakeyhtiön perustamisesta on tehty helpompaa, kun muutama vuosi sitten vähimmäispääomavaatimus poistettiin. Aloittavan yrittäjän täytyi siis pääomittaa yhtiötä perustamisvaiheessa vähintään 2500 eurolla, mutta nyt riittää perustamisasiakirjojen lisäksi pelkkä ilmoituksen tekeminen ja siitä suoritettava ilmoitusmaksu.

Tämä seikka on myös helpottanut toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi. Seuraavaksi käsittelemme muutosprosessin eri vaiheita.

Mikäli mietit yhtiömuodon muuttamista muusta yhtiömuodosta osakeyhtiöksi, löydät kaiken tarvittavan oppaastamme yhtiömuodon muutos.

Osakeyhtiön perustaminen

Koko ajan on puhuttu toiminimen muuttamisesta osakeyhtiöksi, mutta käytännössä tämä ei ihan tarkkaan ole mahdollista. Toiminnan muuttaminen vaatii muutamankin eri vaiheen ennen kuin se onnistuu.

Muutostyö alkaa käytännössä osakeyhtiön perustamisella, joka onnistuu täyttämällä lomake PRH:n kautta. Näin ollen siis myös yrityksen y-tunnus muuttuu, etkä saa vanhan toiminimen y-tunnusta muutettua osakeyhtiölle millään keinolla. Tämä tarkoittaa, että heti muutoksen jälkeen täytyy laittaa mustekynä kuntoon, käydä läpi kaikki sopimuspaperit sekä erilaiset yrityksen nimiin tehdyt tunnukset, että ne ovat uuden yrityksen alla.

Hinta toiminimen muuttamisesta osakeyhtiöksi on käytännössä osakeyhtiön perustamisen hinta, eli 275 euroa ja jokainen mahdollinen siirrettävä aputoiminimi 60 euroa. Ilmoitus täytyy tehdä sekä verohallintoon että kaupparekisteriin, mutta se hoituu saman prosessin aikana. On myös äärimmäisen tärkeää huomata, että perustamisvaiheessa vain elinkeinoharjoittaja itse saa omistaa osakeyhtiön osakkeita, että toiminimen muuttaminen on kokonaisuudessaan mahdollista. Uusia yhtiökumppaneita voi ottaa mukaan myöhemmin.

Osakeyhtiön nimi

Tärkeää perustettaessa on myös, että jos haluat säilyttää nimen, täytyy sen perään lisätä yhtiömuoto, eli käytännössä Oy. Jos toiminimesi on ollut Pirjon kaffila, se pitää olla jatkossa Pirjon kaffila Oy. Toiminimen muuttaminen osakeyhtiö PRH on suurimmassa roolissa.

Samalla toiminimellä ei voi myöskään toimia kahta yritystä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluat säilyttää saman vanhan toiminimen, tulee toiminimiyrityksesi toiminimi joko muuttaa tai poistaa kokonaan kaupparekisteristä. Toinen vaihtoehto on lakkauttaa toiminimi kokonaan, eli päättää henkilökohtainen elinkeinoharjoittaminen. Toiminimen lakkauttaminen onnistuu maksutta verkossa. Tämä on suositeltavaa, jos et enää tarvitse toiminimeäsi.

Usein muutos halutaan tapahuvan samanaikaisesti, eli toiminimi lakkautetaan samaan aikaan kuin osakeyhtiö perustetaan. Jos haluat tehdä tämän, täytyy täyttää toiminimen muuttaminen osakeyhtiö lomake, joka löytyy PRH:n sivuilta. Sen avulla voit määritellä lakkauttamisen ja perustamisen ajankohdat erikseen.

Toiminimen omaisuuden siirtäminen uudelle osakeyhtiölle

Yleensä toiminimelle on kertynyt jonkinlaista omaisuutta, varastoa tai muuta, joka halutaan siirtää uudelle osakeyhtiölle. Nämä voidaan siirtää uuden osakeyhtiön haltuun, joka takaa käytännössä toiminnan jatkuvuuden sellaisenaan.

Tämä onnistuu helpoiten silloin, kun osakeyhtiön osakkeista ei makseta merkintähintaa perustamisvaiheessa, jolloin se voidaan kirjata vastikkeettomana sijoituksena yhtiöön, eikä kyse ole apportista. Myöskään verottaja ei iske väliin muutosprosessiin, kunhan toiminta voidaan katsoa jatkuvan identtisenä myös osakeyhtiömuodossa.

Käytännössä siis tässä palataan aiempaan, eli yksityisen elinkeinoharjoittajan tulee omistaa koko perustettavan yhtiön osakekanta. Toiminimen varat ja velat tulee myös siirtyä sellaisenaan osakeyhtiölle ja ne tulee esittää myös kirjanpidossa samanlaisina, kun ne olivat toiminimen alla tehtävän toiminnan päättyessä. Jos siis toiminimi on ottanut vaikkapa lainaa ilman vakuuksia, tulee tämä näkyä myös osakeyhtiön kirjanpidossa täsmällisesti.

Kannattaako osakeyhtiöksi muuttaminen?

Jos et koe toiminimesi pyörittämisen olevan liian kallista ja työsi perustuu omaan henkilökohtaiseen työpanokseesi, oli se rakentamista, kirjoittamista tai henkilökohtaista avustamista, kannattaa harkita muuttaako yhtiömuotoa. Vaikka olisikin hauskaa, että voisi tituleerata itseään toimitusjohtajaksi, on yhtiömuutoksessa myös varjopuolia.

Osakeyhtiömuodossa tulee paljon lisää lakisääteisiä ilmoitusvelvollisuuksia ja menoja. Kirjanpito muuttuu olennaisesti monimutkaisemmaksi ja tässä kohtaa viimeistään kannattaa siirtää se jonkun muun tehtäväksi. Jos olet itse taitava kirjanpitäjä, voithan toki tehdä sen itsekin, mutta kaikki siihen käytetty aika on pois tuottavasta työstäsi. Silloinhan yritys ei tuota, kun kädet eivät ole savessa.

Sama koskee myös sitä, että hallinnollisia asioita tulee enemmän. Vuosittaiset kokoukset ja ilmoitukset on hoidettava ja etsittävä esimerkiksi yhtiön hallitukseen varajäsen. Myös muuta byrokratiaa tulee huomattavasti lisää.

Osakeyhtiömuotoisesta yrittämisestä voit saada kuitenkin enemmän irti esimerkiksi silloin, jos aiot palkata ensimmäisen työntekijäsi. Työntekijöiden ja muiden vastaavien yhtiön toimintaa muuttavien asioiden kannalta osakeyhtiö voi olla parempi vaihtoehto kuin toiminimi. Samoin jos toimintasi laajuus alkaa ylittää verotuksellisesti toiminimelle järkevät summat, voi osakeyhtiö olla parempi vaihtoehto toiminnan pyörittämiseen.

Yhteenveto

Jos oletat ja olet laskenut, että osakeyhtiömuotoisesta toiminnasta on yrityksellesi hyötyä ja saat siitä enemmän irti, kannattaa yhtiömuodon muuttaminen ehdottomasti ottaa asialistalle. Prosessi ei ole lopulta kovin monimutkainen ja voit hoitaa siihen liittyvät asiat helposti ja nopeasti.

Asiaa kannattaa kuitenkin harkita ja tutkia, ennen kuin tekee lopullista päätöstä.

Yritysrahoitusta eri käyttötarkoituksiin on mahdollista hakea CrediNordilta!

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.