Factoring rahoitus

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Factoring rahoitus

Tämä on rahoitusoppaamme osa 4. Rahoitusoppaassamme käsittelemme 13 suosittua tapaa hankkia yritykselle rahoitusta. Tässä rahoitusoppaamme neljännessä osassa käsittelemme factoring rahoitusta yhtenä yrityksen rahoitusmuotona. Käymme läpi mitä factoring rahoituksella tarkoitetaan, minkälaisiin käyttötarkoituksiin se soveltuu ja mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy.

Lyhyesti

Factoring rahoitus tarkoittaa rahoitusmuotoa, jossa yritys käyttää myyntisaataviaan lainan vakuutena. Factoringin avulla yritys saa myyntisaamisiin sitoutuneen pääoman nopeasti käyttöön, eikä sen tarvitse odottaa saataviaan asiakkaalta. Kun yrityksellä on paljon pääomia sitoutuneena myyntisaamisissa, voi yritys factoringin avulla vähentää epävakautta liittyen asiakkaiden pidentyneisiin maksuaikoihin. Factoring-rahoituksessa laskuihin sisältyvä luottoriski säilyy pääsääntöisesti yrityksellä, toisin kuin laskujen myymisessä, jossa luottoriski yleensä siirtyy rahoitusyhtiölle.

Mitä tarkoittaa Factoring?

Factoring-rahoituksessa yritys hyödyntää myyntisaamisiaan vakuutena, joita vastaan se ottaa lainaa. Yleensä factoring-rahoituksessa yritys solmii rahoitusyhtiön kanssa jatkuvasti voimassa olevan sopimuksen factoringista, jonka avulla yritys voi käyttää factoringia halutessaan yksittäisiin laskuihin tai vakituisena menetelmänä. Yritys toimittaa laskun joko laskutusvaiheessa tai jo laskutettuaan rahoitusyhtiölle. Tyypillisesti yritys saa rahoitusta noin 70-80% myyntisaamisiinsa nähden. Kun asiakas maksaa laskunsa, kotiutuu yritykselle loput saatavasta, poissulkien rahoitusyhtiön veloittama kulu. 

”Moni yritys valitseekin, että factoringin kanssa samalla hoidetaan kaikki laskuun liittyvät prosessit.”

Kun yritys solmii factoring-rahoituksesta sopimuksen rahoitusyhtiön kanssa, on sillä mahdollisuus valita, mitä kaikkea palveluun kuuluu. Usein yrityksellä on mahdollisuus valita esimerkiksi laskujen valvonta ja muistutusten lähettäminen, reskontran hoito ja perinnän suorittaminen. Moni yritys valitseekin, että factoringin kanssa samalla hoidetaan kaikki laskuun liittyvät prosessit.

Mitä eroa on factoring rahoituksella ja laskujen myymisellä?

Factoring rahoitus ja laskujen myynti sekoitetaan usein toisiinsa, ovathan ne molemmat laskurahoituksen muotoja. Kummatkin ovat myös nykyisin yritysten kovasti suosimia rahoitusvaihtoehtoja. Kuinka factoring ja laskujen myynti eroavat toisistaan?

Laskujen myynnissä on nimensä mukaisesti kyse myyntisaamisten myymisestä toiselle yritykselle. Factoringissa on sen sijaan kyse myyntisaamisten käyttämisestä vakuutena lainaa vastaan. Laskujen myynnissä myyntisaamisiin liittyvä luottotappioriski siirtyy ostavalle taholle. Factoring rahoituksessa sen sijaan luottoriski säilyy edelleen yrityksellä. Tämän vuoksi factoring rahoitus on usein yritykselle edullisempaa, koska rahoitusyhtiön ei tarvitse kantaa myyntisaataviin sisältyvää luottoriskiä.

”Laskujen myyntiä käytetään sen sijaan pääosin yksittäisten laskujen myyntiin.”

Factoringia käytetään usein jatkuvana toimivana sopimuksena yrityksen ja rahoitusyhtiön välillä, jossa yritys hyödyntää factoring rahoitusta jatkuvasti arjessaan. Laskujen myyntiä käytetään sen sijaan pääosin yksittäisten laskujen myyntiin.

Minkälaisille yrityksille suosittu vaihtoehto?

Factoring on suosituinta yrityksille, joilla on paljon laskutusta ja se jakaantuu tasaisesti. Suosituinta factoring on valmistaville yrityksille ja tuotteita jälleenmyyville yrityksille. Factoringin avulla yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen pidempiä maksuaikoja, koska sen talous ei ole niin vahvasti riippuvainen maksun ajankohdasta. Moni yritys hakee factoringilla myös helpotusta arkeensa. Koska factoringissa usein luoton myöntävä yritys vastaa myös laskujen seurannasta, maksumuistutuksista, sekä perintätoimista, helpottaa se hallinnollista työtä yritykseltä.

Factoring on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana, kun yritysten väliset maksuajat ovat entisestään pidentyneet. Monella yrityksellä ei välttämättä ole resursseja odottaa viikkokausia suurasiakkaalta tulevaa maksua, vaan raha olisi saatava nopeasti käyttöön. Tähän moni yritys hyödyntää factoringia.

Mistä hakea Factoring-rahoitusta?

Suomessa factoring-rahoitusta tarjoavat osa pankeista sekä muista rahoituslaitoksista. Factoring-rahoituksen hakeminen tapahtuu nykyisin pääosin verkon välityksellä. Factoring-rahoitusta haettaessa yhtiön kannattaa selvittää, mitä kaikkia palveluita siihen on mahdollisuus liittää. Mikäli factoring-rahoituksen kanssa pystytään yhdistämään myös muut laskutuspalvelut, voi kokonaisuus olla yritykselle edullisempi ja tehokkaampi.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon factoring-rahoitusta haettaessa? 

Factoring-rahoitusta haettaessa on hyvä tehdä vertailua eri luotontarjoajien kustannuksista ja mitä niihin sisältyy. Factoring-rahoituksessa yrityksen on myös tärkeä huomioida, että luottoriski laskuista säilyy edelleen yrityksellä, jolloin asiakkaiden maksuvaikeuksista koituu edelleen harmia yritykselle.

Factoringista yritys joutuu maksamaan paikoitellen korkeitakin korvauksia ja yrityksen onkin tärkeää harkita, onko factoring-rahoitukselle yrityksessä todellista tarvetta, erityisesti, mikäli asiakkaiden maksuajat ovat lyhyitä ja maksavat laskunsa ajallaan. Samaan aikaan sillä voidaan kuitenkin parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja käyttöpääoman hallintaa. Factoring myös helpottaa yrityksen hallinnollista taakkaa laskutuksen suhteen, joka tuo yritykselle sitä kautta myös säästöjä.

”Factoring myös helpottaa yrityksen hallinnollista taakkaa laskutuksen suhteen, joka tuo yritykselle myös sitä kautta säästöjä.”

Factoring rahoituksen hyvät ja huonot puolet

Factoring rahoituksen parhaimpina puolina on sen mahdollistama maksuvalmiuden ja kassanhallinnan parantaminen. Kun yrityksellä on paljon pääomia kiinni myyntisaamisissaan, voi se ajautua tilanteeseen, jossa sillä ei ole riittävästi käyttöpääomaa. Tällöin factoring voi toimia hyvänä ratkaisuna hankkia yritykselle lyhytaikaista rahoitusta hyödyntäen yrityksen myyntisaamisia. Factoring on myös prosessiltaan nopea, kun yritys on solminut factoring sopimuksen rahoitusyhtiön kanssa.

Factoring ei kuitenkaan ole parhaimmillaan yrityksille, joidenka laskutus on hyvin kausipainotteista ja epätasaista. Myöskin pitkäaikaisten projektien rahoittamiseen se ei välttämättä sovi. Tämä siitä syystä, että yrityksellä täytyy olla myyntisaamisia, enne kuin se voi hyödyntää factoring rahoitusta. Factoring voi olla myös paikoitelleen hintavaa muihin rahoitusvaihtoehtoihin nähden. Yritys voikin tietyissä tilanteissa pohtia esimerkiksi kumpi olisi yritykselle kannattavampaa, factoring vai vakuudeton yrityslaina.

Plussat Miinukset
Parantaa kassanhallintaaPaikoitellen korkeat kustannukset
Parantaa maksuvalmiutta
Nopea prosessiltaan

Factoring rahoitus, yhteenveto

Factoring rahoitus on yritysten yleisesti käyttämä laskurahoitusmuoto. Factoring mahdollistaa myyntisaamisten hyödyntämisen vakuutena lainaa vastaan. Factoringin avulla yritys pystyy parantamaan tietyissä tilanteissa maksuvalmiuttaan ja kassanhallintaa. Yritys tekee rahoitusyhtiön kanssa sopimuksen factoring rahoituksesta ja sitä hyödynnetään yleensä toistuvasti. Laskujen myyntiä sen sijaan käytetään yleisemmin yksittäisten laskujen myyntiin. Factoringin kääntöpuolena ovat sen paikoitellen hyvin korkeatkin kustannukset. Yrityksen onkin aina hyvä miettiä läpi myös muut rahoitusvaihtoehdot ja miettiä, onko factoring yritykselle tilanteessa kannattavinta. Parhaimmillaan factoring toimii, kun yrityksellä on paljon pääomia kiinni myyntisaamisissa ja yritys tarvitsee lyhytaikaista rahoitusta esimerkiksi hankintoja tai yleistä käyttöpääomaa varten.

CrediNordin yritysrahoitus pk-yrityksille

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Meidän kautta yritykset voivat kilpailuttaa vakuudettomat yrityslainat 250 000 euroon asti ja 1-48 kuukauden laina-ajalla. Tarjoamme kotimaisille pk-yritykselle helpon ja nopean tavan löytää edullisin ja heidän tilanteeseensa sopivin yrityslaina. Vakuudettoman yrityslainan etuina ovat lainaprosessin nopeus ja se, että se ei vaadi yritykseltä minkäänlaisia reaalivakuuksia. Koska laina ei vaadi yritykseltä takauksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen, on se myös prosessiltaan äärimmäisen nopea.

Lainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemus CrediNordin kotisivuilla. Lainahakemukseen täytetään perustiedot yrityksestä ja takaajasta, lainan määrä ja laina-aika, sekä lainan käyttötarkoitus. Lainanantajat käsittelevät saapuneet lainahakemukset nopeasti hakemuksen vastaanottamisesta. Yritys saa vastauksena yhden tai useita lainatarjouksia, mikäli CrediNordin kumppanit voivat myöntää yritykselle lainaa. Yritys voi valita jopa 15 eri lainatarjouksesta parhaan. Kun lainasopimus on allekirjoitettu sähköisesti, sekä pankkitilin vahvistus suoritettu, siirtyvät rahat välittömästi kohti yritystä. Parhaimmillaan rahat ovat yrityksen käytössä jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Tätä on CrediNord:

  • Lainahakemus minuutissa
  • Kotimainen
  • Luotettava
  • Aina asiakkaan eli yrityksen puolella

Kun siis tarvitset yritysrahoitusta nopeasti ja luotettavalta toimijalta – muista kilpailuttaa yritysrahoitus CrediNordilla.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.