Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–100.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Päätös 60 minuutissa
woman-summer-outdoors-joy-portrait-young-happiness-beautiful-facial-expression-pretty

Aloittavan yrityksen rahoitus

Aloittavalla ja alkuvaiheen yrityksellä on usein monia haasteita, kuinka saada rahoitettua toimintaansa. Rahoituksen saaminen voi usein osoittautua yritykselle tuskalliseksi, koska sillä ei ole vielä omia tuloja, eikä osoittaa historiaa liiketoimintansa toimivuudesta. Tästä syystä liiketoimintaansa aloitteleva yritys ei ole kovin houkutteleva kohde yritysrahoitusta tarjoaville rahoitusyhtiöille. Yrityksellä on kuitenkin tapoja parantaa mahdollisuuksiaan saada alkuvaiheen rahoitusta, esimerkiksi laatimalla mahdollisimman realistisen ja huolellisen liiketoimintasuunnitelman. Seuraavaksi käsittelemme tarkemmin aloittavan yrityksen rahoitusta, sekä yleisesti kohtaamia haasteita.

Mitä huomioida aloittavan yrityksen rahoituksessa

Aloittavan yrityksen rahoitus ja sen hakeminen eroaa huomattavasti jo pidempään toimineen yrityksen vastaavasta. Yrityslainaa aloittelevalle yritykselle voi olla vaikeaa saada, koska aloittavalle yrityksellä ei ole osoittaa liiketoimintahistoriaa, eikä näin ollen lukujen kautta osoittaa, kuinka liiketoiminta pyörii käytännössä. Tällöin liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman rooli korostuu rahoitusta etsiessä. Ne ovat tapa kertoa rahoitusyhtiölle että toiminta on loppuun asti mietittyä ja myös projektiin liittyvät riskit osataan tunnistaa. Lisää huomioitavista asioista seuraavaksi.

Liiketoimintasuunnitelma

Aloittavan yrityksen rahoitusta haettaessa, nousee liiketoimintasuunnitelma merkittävään rooliin. Koska aloittavalla yrityksellä ei ole vielä osoittaa käytännössä liiketoimintamallinsa toimivuutta pitkässä juoksussa, täytyy tämä osoittaa liiketoimintasuunnitelmalla. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaakin paremmat mahdollisuudet alkuvaiheen rahoitusneuvotteluissa aloittavan yrityksen rahoitusta haettaessa. Hyvin laaditusta liiketoimintasuunnitelmasta ilmenee muun muassa mikä yrityksen liikeidea on, kuinka se toimii käytännössä, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja minkälaisia riskejä siihen sisältyy. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on ennen kaikkea realistinen ja jossa yrittäjä osaa tunnistaa minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia liikeideaan sisältyy.

Rahoitussuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman lisäksi on myös hyvä laatia rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa yritys käy läpi esimerkiksi mihin rahoitusta tarvitaan, kuinka paljon ja kuinka pitkäksi aikaa. Siitä käy myös ilmi kuinka paljon toiminnasta on tarkoitus rahoittaa omalla pääomalla ja paljonko vieraalla. Hyvin tehty ja realistinen rahoitussuunnitelma antaa yritykselle merkittävää tukea alkuvaiheen rahoitusneuvotteluissa. Rahoitussuunnitelman laadinta on tärkeää ulkopuolista rahoitusta haettaessa, mutta tärkeää se on myös yrittäjälle ja perustajille itselleen. Rahoitussuunnitelman laadintaa auttaa tunnistamaan ja hahmottamaan yrityksen rahoitustarpeita paremmin. Tällöin pystytään paremmin arvioimaan, kuinka kannattava liikeidea loppujen lopuksi on.

Monipuoliset rahoituslähteet

Sekä aloittavien, että jo pidempään toimineiden yritysten pääasiallisen rahoituslähteenä toimii perinteiset pankit. Aloittavalla yrityksen rahoitusta mietittäessä on sillä hyvä olla useita eri rahoituslähteitä. Sillä aloittava yritys harvoin saa pankista kokonaisuudessaan tarvitsemaansa summaa liiketoiminnan aloittamiseen. Usein syynä on esimerkiksi riittämättömät vakuudet, jolloin riski on pankille liian suuri. Nykyisin alkuvaiheen yrityksille on kuitenkin olemassa monipuolisia vaihtoehtoisia rahoitusvaihtoehtoja. Yrityksellä on muun muassa vaihtoehtona hakea julkista rahoitusta esimerkiksi Finnveralta tai ELY-keskukselta. Yritys voi myös yrittää löytää toiminnasta kiinnostuneen pääomasijoittajan tai hakea rahoitusta joukkorahoituksen avulla. Vaihtoehtoisesti aloitteleva yritys voi hakea rahoitusta muilta rahoituslaitoksilta, jotka tarjoavat vakuudettomia yrityslainoja. Aloittelevan yrityksen rahoitusta haettaessa, onkin hyvä pitää monia eri vaihtoehtoja auki.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia.
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Aloittavan yrityksen rahoitustarpeet

Aloittavan yrityksen rahoitustarpeita riittää usein jonoksi asti. Pelkästään perusteellisen liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman laadinta voi vaatia ulkopuolista asiantuntija-apua, josta voi jo seurata kustannuksia. Yritykselle on myös pääsääntöisesti hankittava toimitilat, sekä vaadittavat koneet ja laitteistot. Toiminta voi vaatia myös ajoneuvoa tai esimerkiksi verkkokaupan perustamista ja varastotilojen hankkimista.

Yllättävän paljon kustannuksia yritykselle voi aiheuttaa myös kaikki toimintaan liittyvät vakuutukset, sekä muiden lainmukaisten maksujen suorittaminen. Myös markkinointiin olisi oltava kustannuksia, koska harvan yrityksen tuotteelle löytyy valmista kysyntää ilman markkinointia.

Kaikki tämä on kyettävä rahoittamaan, ilman juuri minkäänlaista tulorahoitusta yrityksestä. Rahoitukseen onkin hyödynnettävä usein yrittäjän omia varoja, että ulkopuolista rahoitusta. Monet näistä investoinneista on tehtävä vielä ilman, että yrittäjällä on sataprosenttista varmuutta liikeideansa toimivuudesta pitkässä juoksussa.

Alkuvaiheen yrityksen kohtaamat rahoitushaasteet

Aloittavan yrityksen rahoitustaival on usein haasteita täynnä. Yrityksellä ei useinkaan ole riittäviä vakuuksia pankkilainaan. Sillä ei myöskään ole osoittaa liiketoimintahistoriaa. Eikä sillä myöskään ole usein juurikaan liikevaihtoa, eikä tulosta. Näistä aloittavan yrityksen rahoitushaasteista lisää seuraavaksi.

Riittämättömät vakuudet

Yksi yleisimpiä ja suurimpia haasteita alkuvaiheen yrityksen rahoitusta hakiessa on riittämättömät vakuudet. Yrityksen hakiessa rahoitusta perinteisesti pankista, vaatii pankki lainalle yleensä jonkinlaisia vakuuksia. Yrityksellä harvoin kuitenkaan alkuvaiheessaan on paljoa mitä vakuudeksi laittaa, eikä perustaja ole välttämättä valmiina laittamaan vakuudeksi koko henkilökohtaista omaisuuttaan. Koska aloittelevan yrityksen on vaikea saada pankista lainaa ilman kunnollisia vakuuksia, yhtenä vaihtoehtona yritykselle saattaakin osoittautua vakuudeton yrityslaina. Vakuudeton yrityslaina on myös prosessiltaan nopeampi, kuin normaali vakuudellinen pankkilainan, sekä joustava maksaa takaisin. Tämän vuoksi vakuudeton yrityslaina on kasvattanut suosiotaan yritysten keskuudessa viimeisten vuosien aikana.

Ei liiketoimintahistoriaa

Toinen merkittävä haaste aloittavan yrityksen rahoitusta haettaessa on liiketoimintahistorian puute. Yritys nähdään haluttavampana ja uskottavampana neuvottelukumppanina rahoituslaitosten silmissä, kun sillä on osoittaa historiaa liiketoiminnastaan. Historia kertoo jatkuvuudesta ja sen avulla voidaan myös osoittaa, kuinka liiketoiminta on ollut kannattavaa ja että yrityksellä on vahva asiakaskunta. Uudella yrityksellä ei tätä mahdollisuutta kuitenkaan ole. Tällöin liiketoimintasuunnitelman rooli korostuu, koska yrityksen on sen avulla osoitettava liikeideansa toimivuus teorian tasolla.

Vähäinen liikevaihto ja tulos

Lisähaastetta aloittavan yrityksen rahoitusta haettaessa tuo myös vähäinen liikevaihto ja tulos. Monesti pankeilla ja rahoituslaitoksilla on yrityslainan kriteerinä vaadittu liikevaihto tai tulos. Liikevaihto ja tulos ovat muutoinkin yksiä avainluvuista rahoituslaitosten arvioidessa kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa. Koska alkuvaiheen yrityksellä liikevaihtoa, eikä tulosta juurikaan ole, asettaa se omat haasteensa rahoituksen hakemiseen. Nykyisin osa rahoituslaitoksista tarjoaa kuitenkin lainaa hyvinkin pientä liikevaihtoa tekeville yrityksille. Esimerkiksi CrediNordin vakuudettoman yrityslainan liikevaihdon kriteerinä on ainoastaan 15 000 € vuodessa.

CrediNordin vakuudeton yrityslaina vaihtoehtona alkuvaiheen yritykselle

Koska monella toimintansa alkuvaiheessa olevalla yrityksellä ei ole antaa riittäviä vakuuksia lainan saamiseksi, on CrediNordin vakuudeton yrityslaina tällöin yksi erinomainen vaihtoehto yritykselle. Yrityslainaan ei vaadita vakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Vakuudettoman vuoksi lainaprosessi on myös reilusti nopeampi verrattuna perinteiseen vakuudelliseen pankkilainaan.

Näin saat CrediNordin yrityslainan yrityksen käyttöön

CrediNordin vakuudettoman yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemuksen kotisivujemme kautta. Hakemuksen täyttäminen vie kokonaisuudessaan noin minuutin. Hakemuksessa yritys kertoo kuinka paljon lainaa se on hakemassa ja kuinka pitkälle ajalle, lainan käyttötarkoituksen, sekä yrityksen ja takaajan perustiedot. Yritys saa vastauksen hakemukseen arkisin tunnin sisällä hakemuksen lähettämisestä.

Tiimimme käsittelee hakemuksen ja tekee arvion yrityksestä, jonka pohjalta yritykselle tehdään lainatarjous. Yritys saa linkin lainatarjoukseensa sähköpostilla. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, pystyy se allekirjoittamaan sopimuksen sähköisesti. Sopimuksen allekirjoittamisen ja pankkitilin vahvistamisen jälkeen, lähetämme välittömästi rahat yritystä kohti. Usein rahat ovat matkalla yritykselle jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Kuinka CrediNordin vakuudettoman yrityslainan kulut muodostuvat

CrediNordin yrityslainan perustuu kiinteään kuukausikuluun. Kaikki lainaan liittyvät kulut sisältyvät yhteen kuluun. Emme siis peri erikseen avausmaksuja, tilinhallintakuluja, emmekä muita piilokuluja yritykseltä. Kun tarvitset luotettavaa kumppania yritysrahoitukseen, valitse CrediNord.